ERAY HUKUK'ta, şirketlere Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, kurumsal yönetim ilkeleri, ortakların hak ve yükümlülükleri, genel kurul ve yönetim kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin; girişimcilere (startup) şirketleşme aşamasından, yatırım alma aşamasına kadar ihtiyaç duyacakları her türlü hukuki konuda; şirket birleşmeleri ve pay devirleri konularında gerek satıcı gerek alıcı ve/veya yatırımcılara pay devir sözleşmeleri, pay sahipleri sözleşmeleri gibi ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi dahil her türlü hukuki danışmanlık hizmetleri; şirket ve/veya şahıslara her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili, müzakere edilmesi ve incelenmesi konularında ve halka açık şirketlere sermaye piyasası mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Son Yazılar

STARTUP HUKUKU