Kuluçka Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

Genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla, ofis hizmetleri, ekipman, teknik ve yönetim desteği ve mali kaynaklara erişim gibi  hizmetlerin aynı yerde tek elden sağlandığı yapılar kuluçka merkezi veya inkübatör olarak adlandırılır. Kuluçka firmaları ise Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerine yönelik doğrudan desteklenen veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri tarafından yarışma programları ile desteklenmesi uygun görülen veya bu faaliyetlerde bulunan en fazla üç yıllık, proje sahibi girişimciler ya da yeni işletmelerdir.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketleri bölgelerinde AR-GE ve yenilikçi firmalar yetiştirmek ve yeni işletmeleri geliştirmek için kuluçka merkezi faaliyetlerinde bulunurlar. Kuluçka firmalarına kuluçka merkezinde, en fazla üç sene olmak üzere proje süresine göre yer tahsisi yapılır. İş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan ama henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir işletme kurmamış girişimciler de ön kuluçka programına tabi tutulabilir.

Teknoloji geliştirme bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz. Yönetici şirket; kuluçka merkezinde yer kalmadığı halde, kuluçka firmalarına ya da yeni bir fikri olan gerçek kişilere, idare binası, Ar-Ge binası veya diğer binalar içerisinde uygun ofisler bulunması halinde bu binalarda yer verebilir.

Kuluçka Merkezlerindeki Hizmetler

Kuluçka programları kapsamında yönetici şirket girişimcilere aşağıdaki konularda destek olur:

  1. Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
  2. Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
  3. Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
  4. İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
  5. Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
  6. Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.
  7. Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.
  8. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması.
  9. Kuluçka firmalarının kendi aralarında ve Bölgede yerleşik diğer firmalarla etkileşim ve işbirliklerinin sağlanması.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *