E2 YATIRIMCI VİZESİ İLE ABD’DE İŞ YAPABİLİRSİNİZ

Uluslararası Anlaşmalı Yatırımcı yani E2 vizesi, Birleşik Devletler ile ticaret anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı olan ve yatırım yaptığı bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek, yönetmek veya önemli miktarda sermaye yatırımı yapmak için Birleşik Devletler’e gelen kişilere yönelik göçmen olmayan bir vize türü. Türkiye ile ABD arasında sözü edilen şekilde uluslararası bir anlaşma var, dolayısıyla, ABD’deki bir işe önemli miktarda yatırım yaparak E2 vizesini alabilir, şartları yerine getirmeye devam ettiğiniz sürece de bu statüden yararlanmaya devam edersiniz.

Başvuran kişinin, yatırılan fon da dahil olmak üzere sermaye varlıkları üzerinde kontrol yetkisi olması gerekiyor. Birikim, hediye, yarışma veya miras yoluyla edinilmiş fonlar, sahip olunan ve kontrol edilen fonlar sayılıyor. Bununla beraber miras olarak kalmış bir işletme yatırım sayılmaz.

E-2 Yatırımcı Vizesi İçin Gereken Şartlar:

  • Yatırım yapılmış olmalı veya fiilen yatırım yapma aşamasında olunmalı.

Fonların geri dönülmez bir şekilde taahhüt edilmiş olması gerekiyor. Örneğin, E2 vizesinin alınması bir işletmenin satın alınması için ön şart olarak belirlenebilir. Bir ön şart varlığına rağmen fonlar vize alınır alınmaz serbest bırakılacak şekilde bir yedieminde tutuluyorsa bu geri dönülmez bir taahhüt olarak kabul edilir.

  • Yatırım Risk Taşımalı.

Yatırımın finansal geri dönüş almak umuduyla yapılması yani ticari anlamda bir risk taşıması gerekir. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar bu vizeden faydalanamaz.

  • İşletme gerçek ve faal bir ticari işletme olmalı.

İşin faal olarak başlamasına yakın bir aşamda olunması gerekiyor yani sadece sözleşme imza aşamasında olması yeterli değil. Sadece kağıt üzerinde var olan bir işletme olmamalı.

  • Yatırım sağlam bir yatırım olmalı.

Yatırımcının işin başarısını hedeflediğini göstermesi gerekiyor. Fonun miktarı ve şekli (kişisel varlık veya kişisel varlık teminatyıyla alınmış borç) bu kriterin değerlendirilmesine göz önüne alınıyor.

  • Yatırım yalnızca hayatın idamesi için yapılmış marjinal bir yatırım olmamalı.

Marjinal işletme yatırımcı ve ailesinin geçinmesi için mimimum bir getiriden daha fazlasını getirmeyen ve gelecekte de böyle bir kapasitesi olmayan bir işletme olarak tanımlanıyor. Gelecek için böyle bir kapasitesi olan işletmeler ise marjinal sayılmıyor. İleriye dönük kapasite genel olrak işletme normal faaliyete başladıktan sonra beş yıl içerisinde gerçekleştirilebilir olmalı.

  • Başvuran kişi işletmeyi geliştirecek ve idare edecek bir pozisyonda olmalı.

Başvuran kişi yani yatırımcı işletmenin en az %50’sine sahip olmalı ve işletmenin faaliyetlerini geliştirecek ve idare edecek yetki de olmalı. Eşit oranda bir yatırım veya iki tarafın eşit oranlarda ortaklığı, eğer her iki ortağın da yönetim hakları ve sorumluluğu varsa ortakların kontrol eden hisseye sahip olduğu kabul edilir. Ortak sayısının ikiden fazla olması halinde ise bu kriterin yerine getirilmesi zorlaşıyor.

  • Başvuran E-2 statüsü sona erince geri dönme niyetinde olmalı.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *