Kitle Fonlaması Mevzuatımıza İlk Girişini Yaptı

Startup dünyasının ve günümüzün revaçta konularından kitle fonlaması 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun”)  yapılan değişiklik ve eklemeler¹ sonucunda  yeterince kapsamlı olmamakla beraber mevzuatımıza giriş yapmış oldu.

Kitle fonlaması terimiyle öncelikle Kanun’un tanımlar bölümünde karşılaşıyoruz. “Halka açık ortaklık” tanımının güncel haline göre kitle fonlaması platformu aracılığı ile para toplayan ortaklıklar payları halka arza edilmiş sayılmayacak ve halka açık ortaklık olarak değerlendirilmeyecek. Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanların bu tanımdan hariç tutulmasının en önemli getirisi,  bu platformların Kanun uyarınca halka açık ortaklıkların tabi olduğu oldukça sıkı diyebileceğimiz diğer yükümlülük ve kurallardan da muaf olmaları.

Tanımlardan devam edersek, kitle fonlaması platformu aracılığıyla para toplayanlar Kanun kapsamında “İhraççı” olarak da kabul edilmeyecekler. Yani sermaye piyasası araçlarını ihraç eden veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve yatırım fonları ile aynı muameleye tabi olmayacaklar.

Yukarıda da altını çizdiğim gibi kitle fonlamasından faydalananların sözü edilen tanımlardan istisna tutulmalarının önemli ve avantajlı diyebileceğimiz sonuçları var. Bunlardan bir tanesi Kanun’un 4. maddesinde belirtildiği şekilde kitleme fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması için izahname veya ihraç belgesi hazırlamaya gerek olmaması. Oysa diğer sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi ve borsada işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunmak üzere bir izahname veya ihraç belgesi hazırlanması şart.

Kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanan kitle fonlama platformları ise Kanun’a yeni eklenen 35/A maddesinde düzenleniyor. Bu platformlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile kurulabilir ve faaliyete geçebilir.  Kurul’dan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığının tespit edilmesi halinde Kurul’un başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller.

Elbette kitle fonlaması ve ilgili platformların nasıl kurulacağı, ortaklarında aranacak özelliklerin neler olacağı, pay devirlerine uygulanacak kısıtlamaların olup olmayacağı veya toplanacak paranın üst limitinin ne olacağı gibi yanıt bekleyen bir sürü soru var. Bu soruların cevapları için şimdilik çıkacak ikincil mevzuatı beklemekten başka çare yok. Umalım da bu bekleyiş çok uzun sürmesin.

¹28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı torba kanun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *