Elektronik Ticaret Sitelerinde Yer Alması Gereken Hukuki Belgeler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun (No.6563)

Sözleşmenin yapılmasından önce aşağıdaki bilgileri alıcıya vermelisiniz:

•Güncel tanıtıcı bilgileriniz,
•Sözleşme metnini saklayıp saklamayacağınıza, alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağına ilişkin bilgiler,
•Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiler.,
•Veri giriş hatalarının nasıl düzeltileceğine ilişkin bilgiler. Örneğin sipariş adedini yanlış yazmışsa, alıcıya düzeltmesi için bir fırsat vermelisiniz.

Sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlamanız lazım.

Ticari Elektronik İletiler

•Tüketicinin önceden onayını almalısınız. Onay geri çekilinceye kadar geçerlidir.
•Onayın alındığı bilgisini, reddetme imkanıda verilerek, tüketicinin elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelisiniz.
•Onay, satış veya üyelik sözleşmesi içinde alınıyorsa, imzadan veya irade beyanından hemen önce, ticari elektronik ileti kenar başlığı altında reddetme imkanı ile birlikte almalısınız.
•Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgisini veren alıcıdan, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay almanıza gerek yok.
•Tüketici ticari elektronik ileti almayı reddede∗∗rse, bu talebin ulaşmasını takiben üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmanız gerekir.
•1000 TL’den başlayan idari cezalar.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hk. Yönetmelik

•Bilgi Verme Yükümlülüğünüz var: Anasayfada “İletişim” başlığı altında Kep adresi, elektronik posta adresi, telefon no, işletme adı, ticaret unvanı, MERSİS no, merkez adresi bilgilerini vermelisiniz.
•Sipariş: Ödeme bilgileri verilmeden önce vergi ve teslimat masrafları dahil toplam bedel gözükmeli. Yanlışlıkları düzeltebilmek için sipariş özetini göstermelisiniz.
•Elektronik işlemlere ilişkin kayıtları en az 3 yıl saklamalısınız.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

ÖN BİLGİLENDİRME

Mesafeli sözleşmenin kurulmasından ve sipariş verilip ödeme yapılmasından önce, en az 12 punto büyüklüğünde aşağıdakileri kapsayacak bir Ön Bilgilendirme Formunu Alıcı’ya sunmanız lazım. İspat yükümlülüğü sizde olacağı için, Ön Bilgilendirme Formunu okuduğuna dair Alıcı’dan bir onay tıkı almalısınız.

•Mal/hizmetin temel nitelikleri,
•Satıcının unvanı, varsa MERSİS numarası,
•Açık adres, telefon no ve diğer iletişim bilgileri,
•Vergiler dahil toplam fiyat, varsa nakliye gibi ek maliyet,
•Ödeme, teslimata ilişkin bilgiler,
•Cayma hakkının kullanılma şartları,
•Tüketici Mahkemesi veya Hakem Heyetine başvuru hakkı
ELEKTRONİK TİCARETTE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
•Satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçları kullanılarak yapılan sözleşmeler.
•Ön Bilgilendirme Formu tüketici tarafından onaylandıktan sonra mesafeli sözleşme tüketiciye sunulur.
•Ön bilgilendirme formunda yazılan bilgileri içermelidir.
•İlaveten satış sözleşmelerinde görmeye alışık olduğumuz satıcı ve tüketici arasındaki ilişkiyi düzenleyen diğer hükümlere yer verilir.

Elektronik Ticarette Kullanıcı Koşulları

•Site sahibi ve kullanıcısının uymakla yükümlü olduğu kurallar, karşılıklı borç ve yükümlülükler düzenlenir. Sitenin kullanım kılavuzu gibi de düşünebilirsiniz.
•Standart hükümler:
–Nasıl üye olunur?
–Site sahibinin sorumluluk sınırlamasına ilişkin maddeler,
–Kullanıcının siteyi kanuna aykırı amaçlarla kullanmama yükümlülüğü,
–Fikri mülkiyet haklarına ilişkin kurallar,
–Mücbir sebep halleri,
–Garanti şartları, vs.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Aydınlatma Metni
•Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ilgili kişilere;
a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
•Ilgili kişinin

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, vb.

Gizlilik Politikası
•Hangi kişisel verilerin toplanabileceği,
•Bu kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne şekilde toplanacağı,
•Kişisel verilerin nasıl korunduğu,
•Kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmayacağına dair açıklamalara yer vermelisiniz.
•Siteyi kullanarak Gizlilik Politikasını kabul ettiklerini belirtmelisiniz.
•Kredi kartı güvenliğine ilişkin bilgiler
•KVKK Başvuru Formu
∗ 15.08.2018 tarihinde Workinton Astoria Şubesi’nde gerçekleştirilen “E-Ticaret Sitelerinde Yer Alması Gereken Hukuki Belgeler” konulu söyleşi için hazırlanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *