Çekirdek Sermaye (Seed Capital) Nedir?

Bir ürünün veya hizmetin yani genel olarak bir girişimin (startup) henüz fikir aşamasında ihtiyaç duyulan sermayeye çekirdek sermaye denir. Çekirdek sermaye bir risk sermayesidir.

Çekirdek sermayesi, projenin yapılabilirliği, ürünün veya hizmetin piyasada yer bulup bulamaması gibi birçok soru işaretinin henüz yanıt bulmadığı bir dönemde şirkete yatırılacağı için yatırımcı açısından büyük risk taşımakla beraber büyük kazançlar elde edilmesi de mümkündür.

Çekirdek sermaye, ürün prototiplerinin hazırlanması, piyasa araştırmaları ve Ar-Ge gibi konularda kullanılabilir.

Startupların ilk aşama finasmanında büyük önem taşıyan çekirdek sermayesi melek yatırımcılardan, kitlesel fonlama platformlarına, kamu hibelerinden (ör: KOSGEB hibeleri), girişim sermayesi şirketlerine kadar değişik kaynaklardan sağlanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *