HİZMETLER

Ticaret Hukuku

Şirketlere Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, kurumsal yönetim ilkeleri, ortakların hak ve yükümlülükleri, genel kurul ve yönetim kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Startup Hukuku

Girişimcilere (startup) şirketleşme aşamasından, yatırım alma aşamasına kadar ihtiyaç duyacakları her türlü hukuki konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket birleşmeleri ve pay devirleri konularında gerek satıcı gerek alıcı ve/veya yatırımcılara pay devir sözleşmeleri, pay sahipleri sözleşmeleri gibi ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi hizmetleri verilmektedir.

Sözleşmeler

Şirket ve/veya şahıslara her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili, müzakere edilmesi ve incelenmesi konularında hizmet verllmektedir.

Sermaye Piyasası

Halka açık şirketlere sermaye piyasası mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Hukuki Tercüme Hizmetleri

İngilizce ve Fransızca hukuki metinlerin Türkçe’ye hukuki tercümesi ve Türkçe hukuki metinlerin İngilizce ve Fransızca’ya hukuki tercümesi hizmetleri verilmektedir.