İş Kanunu’ndaki Yenilik – “Mazeret İzni”

23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na “Mazeret İzni” başlıklı yeni bir madde eklendi.

Ek Madde –2: İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Değişiklikten önce evlenme ve ölüm izni üç güne kadar uygulanıyor ve bu süreler ücretsiz izin sayılıyordu. Madde 46 ve 55 hükümlerinde Ek Madde 2’ye gönderme yapılarak artık bu izinlerin ücretli izin sayılması sağlanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *