İşveren Vekili İşe İade Hakkından Faydalanamaz

İş Kanununa gore “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekininin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.” (Madde 2.4)

Otuz ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aydır çalışan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından veya işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanarak feshedilebilir. (Madde 18) İş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayanmakasızın feshedilmesi halinde, işveren ilgili mahkeme kararından itibaren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Aksi takdirde, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. (Madde 21)

Söz konusu çalışan işveren vekili ise, belirsiz süreli iş sözleşmesi geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde yukarıda bahsedilen işe iade hakkından faydalanamaz. (Madde 18.5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *