Kefalet Sözleşmesinin Şekil Şartları ve Eş Rızası

Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı olması dışında sözleşmenin tabi olduğu başka şekil şartları da bulunmaktadır. Kefilin sorumlu olacağı azami miktar ve kefaletin tarihi sözleşmede kefilin kendi el yazısıyla belirtilmelidir. Müteselsil kefil olması halinde bu hususunda kefilin el yazısı ile yazılması zorunludur. (BK, Madde 583)

Kefalet sözleşmesinde yapılacak ve kefilin sorumluluğunu değiştirecek değişikliklerde de yukarıda bahsedilen şekil şartlarına uyulması zorunludur. Aksi takdirde yapılan değişiklikler bir hüküm doğurmayacaktır.

Eşlerden birinin kefil olması için diğerinin yazılı rızasını vermiş olması gerekir. Eş rızası ancak mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı varsa veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmuşsa aranmayacaktır. (BK, Madde 584)

Eş rızasının kefalet sözleşmesi kurulduktan sonra alınması sözleşmeye geçerlilik kazandırmaz. Rızanın sözleşme kurulmasından önce veya en geç kurulması anında verilmiş olması gerekir.

Kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eş rızası gerekmez.

Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *