Startuplar için Minimum Viable Product (MVP) Ne Anlama Geliyor?

Türkçeye Asgari Geliştirilebilir Ürün olarak tercüme edebileceğimiz Minimum Minimum Viable Product (“MVP“) bir startupın sahip olduğu fikri asgari özelliklere sahip somut bir ürüne dönüştürmesi olarak açıklayabiliriz.  Bir ürünü son haline getirmek hem uzun bir zaman alır, hem de startupın ilk başta yüklenebileceğinden daha fazla masraf gerektirebilir. Üstelik bunca uğraş ve masrafa rağmen çıkan ürünün müşteri cephesinde nasıl karşılanacağı konusunda son dakikaya kadar hiçbir geri bildirim alınmadığı için harcanan zaman ve ödenen bedellerin boşa gitmesi riski de göz ardı edilemez. Geliştirilmekte olan ürünü  bütün hatları ve özellikleriyle en son haline getirmeden önce asgari hatlarını yansıtan bir MVP geliştirip bu şekilde potansiyele müşterilere sunmak, hem potansiyel müşterilerin görüşleri doğrultusunda ürünün en iyi şekilde geliştirilmesine yardımcı olur, hem de masraf ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *