Kitle Fonlaması Yasal Düzenlemeye Kavuşuyor

Kitle fonlaması (crowdfunding), adından da anlaşılacağı üzere tek bir kaynaktan finansman sağlamak yerine pek çok kişiden  küçük miktarlarda bedeller toplayarak sağlanan alternatif bir finansman yöntemidir. Konvansiyonel finansman yöntemlerine erişimi zor olan çekirdek ve erken aşama finansmana ihtiyacı olan startuplar için oldukça önemli bir finansman yöntemi olan kitle fonlamasının ülkemizde hala  istenilen noktaya geldiği söylenemez. Fakat Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (“Tasarı”) ile bu durumun yakın zamanda değişeceğini bekleyebiliriz. Tasarı gerekçesinde sık sık vurgulanan “hızlı gelişme”, “sıkı düzenleme ve bürokrasiye tabi olmama” ve “maliyetlerin azaltılması” düşüncesiyle kitle fonlamasının istenilen gelişme hızını yakalaması amaçlanıyor. Tasarı’nın getirdiği düzenleme ile “Yetkilendirilecek kitle fonlaması platformlarının işlettikleri internet siteleri vasıtasıyla girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı” sağlanacak.

Tasarı’da “Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenecek esaslar dahilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlanan kitle fonlamasının Sermaye Piyasası Kanunu’na (“Kanun”) tabi olan sermaye piyasası araçları ihraç edenlerin tabi olduğu katı kurallara ve yükümlülüklere ve yüklendikleri ciddi maliyetlere takılmaması için tasarı ile “halka açık ortaklık”, “ihraççı” ve tanımları kitle fonlamasını kapsamayacak şekilde değiştiriliyor.

Ayrıca, Tasarı ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması için örneğin halka arz işlemlerinde zorunlu olan izahname veya diğer ihraç belgelerinin hazırlama yükümlülüğünün olmadığı da kurala bağlanıyor.

Mevcut Kanun’a göre ortak sayısı beşyüzü aşan anonim şirketlerin payları halka arz olmuş sayılır ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olurlar. Tasarı ile kitle fonlaması ile halktan para toplayan ortaklıklar bu maddenin bir istisnası oluyor ve böylece payları halka arz olmuş sayılmıyor.

Tasarı ile kitle fonlamasına elektronik ortamda aracılık edecek olan kitle fonlama platformları da yasal bir düzenlemeye kavuşuyor. Bu platformlar Kanun’un borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili hükümlerine tabi olmayacaklar. Kuruluş ve faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi olan kitle fonlama platformlarının kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslara ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenecek. Dolayısıyla daha detaylı bir düzenleme için ikincil bir düzenlemeyi de beklemek gerekecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *