Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden muaf olan veri sorumluları aşağıdaki şekilde belirlendi.

1- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

2- Noterler,

3- İlgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyen dernekler, vakıflar ve sendikalar,

4- Siyasi partiler,

5- Avukatlar,

6- Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *